ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าประชุมอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ของผู้ผ่านการฝึกอบรม วิทยากร หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย Training for the trainers (แม่ไก่)

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เข้าประชุมอบรมเรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ของผู้ผ่านการฝึกอบรม วิทยากร หลักสูตรการพัฒนานักวิจัย Training for the trainers (แม่ไก่) โดยมีวิทยากร รศ.ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอด ประธานกรรม การสภาวิจัยแห่งชาติ สาขา เกษตรศาสตร์และชีววิทยา เป็น ผู้ให้ความรู้และวิพากษ์งานที่แม่ไก่เขียนโครงการวิจัยเพื่อขอ ทุนสนับสนุนจาก วช. ผลมีการปรับแก้เค้าโครงกันหลายเรื่องครับ เพราะขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดความรอบคอบ ขาด มุมมองของระเบียบวิธีการวิจัยครับ
ได้ประโยชน์มากได้รู้วิถีของการมองของผู้ตรวจโครงร่างวิจัยเพื่อสนับสนุนทุนของ วช. ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ พูดได้คำเดียวว่า สุดยอดครับ

Loading