ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นครู Coaching สอน ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ และทีมงานเกี่ยวกับ บทบาทของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

วันนี้ที่ 18 กันยาน 2556 ได้เป็นครู Coaching สอน ดร. อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ และทีมงานเกี่ยวกับ บทบาทของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  การกำหนดมาตรฐานอาชีพ ตำแหน่งงาน การจัดทำระดับคุณวุฒิวิชาชีพ การเชื่อมโยงสมรรถนะของคนที่อยู่ในโลกการศึกษา กับโลกของการทำงาน การจัดทำมาตรฐานอาชีพของสถานประกอบการ การจัดทำกลไกการสร้างระบบมาตรฐานอาชีพ  การค้นหาอาชีพ การหาสมรรถนะ การรับรองมาตรฐานสมรรถนะรายบุคคล ฯลฯ ให้แก่ ดร อภิชัย สำหรับเป็นฐานความรู้ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ กับสาขาประมง โดยทำเป็นคู่มือแสดงระบบและกลไกในการอ้างอิงมาตรฐานอาชีพกับระดับคุณวุฒิ ตามสมรรถนะหรือ Learning Outcome ของกรบคุณวุฒิแห่งชาติ ครับ ต้องชื่นชม ดร อภิชัย ที่สามารถเรียนรู้ได้ไว ขณะนี้ผมจัดสอนเป็นรายบุคล เป็นเรื่องๆ ทำกันแบบลึกๆๆสุดๆๆไปเลย รับสอนเป็นรุ่นๆละไม่เกิน 10  คน ครับ ใครสนใจสมัครเรียนได้รับจำนวนจำกัดครับ

ดร. อภิชัย คนนี้แหละได้เคยเอาความรู้ที่สอนให้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ไปรับงาน เรื่องกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ในหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการไทย เวียดนาม และอื่นๆ มาแล้วครับ และกำลังจะช่วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทำตัวแบบในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ให้ได้ผลลัพธ์ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ครับ เพื่อเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานต่างนำไปใช้กันครับ ผมภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้มากครับ

Loading