ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นวิทยากรนำอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยบูรพา

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้เป็นวิทยากรนำอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ให้แก่ นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 ของมหาวิทยาลัยบูรพาครับ เป็นบรรยากาศการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดประสบการณ์เป็นไปอย่างสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมซักถามกันทุกขั้นตอน ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มากๆๆครับ จากคำถามที่ถามสะท้อนให้เห็นว่าอยากรู้จริงๆๆๆ ชื่นชมนะครับ

Loading