news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไป ร่วมงานวันครบรอบ 60 ปี วันเกิดท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

วันที่ 10 เมษายน 2558 ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไป ร่วมงานวันครบรอบ 60 ปี วันเกิดท่าน ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ อดีต ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา, ปลัดกระทรวงศึกษา ธิการ,และเลขาธิการสำนักงานสภา การศึกษา ณ ตำหนักสมเด็จพระ สังฆราชองค์ที่ 1 วัดโพธิ์ ท่าเตียน มีพระชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้ใหญ่ที่ เคารพนับถือท่านมาร่วมงานกัน อย่างคับคั่งเต็มในพระตำหนักเลย ครับ เป็นปลื้มที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม ชมพระตำหนักของสมเด็จพระสังฆ ราชองค์ที่ 1 ครับ และได้ไปกราบ พระโกษฐ์ของท่านด้วยนับเป็น มงคลแก่ชีวิตครับ

Loading