news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปช่วย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ห้วข้อวิทยานิพนธ์ให้กับ ผอ ประจวบ ที่ มจพ.

12 มิถุนายน 2556 ได้ไปช่วย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ห้วข้อวิทยานิพนธ์ให้กับ ผอ ประจวบ ที่ มจพ. ครับ ทำเรื่องระบการฝึกงานของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หัวข้อมีประโยชน์ ขอให้ ผอ ประจวบ รีบทำอย่าปล่อยไว้นานเหมือน นักศึกษา ป เอก หลายๆคน รอจนเกือบจะหมดเวลา แล้วมากระเสือกระสนทำภายใต้เวลาที่จำกัด ผลการวิจัยไม่ค่อยมีคุณภาพคับแก้ว จึงอยากให้ ผอ ประจวบ อย่าเป็นเหมือนนักศึกษาคนอื่นๆๆนะครับ วันนี้ ผอ ประจวบ ได้ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยาพิพนธ์ได้เลย ครบทั้ง ๕ บท จึงขอเป็นกำลังใจให้นะครับ หากมีอะไรที่คิดว่าผมจะช่วยได้ยินดีนะครับ อยากให้จบเร็วๆๆนะครับ เอาใจช่วยนะ ผอ ประจวบ แห่งวิทยาลัการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ ครับ

Loading