news

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ร่วมกับแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการขับมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน (BLDC) สำหรับพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า” 27-28 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

Loading