news

แก้มลิงใต้ดินแห่งแรกในกทม.ที่วัดเล่งเน่ยยี่

“แก้มลิงใต้ดิน” แห่งแรกของกทม.
แก้ปัญหาน้ำรอระบาย น้ำท่วมซ้ำซาก แบบเบ็ดเสร็จ!!!
วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ มีพื้นที่จำกัดมาก ฝนตกแป๊บเดียว น้ำจากถนนที่สูงกว่า ก็ทะลักเข้าวัด เวลาสูบน้ำออก ก็เป็นการผลักน้ำ ไปหาชาวบ้าน เดือดร้อนทั้งเมือง แสนสาหัส
วันนี้ จึงเกิดโครงการ “แก้มลิงใต้ดิน” โดยหลวงพ่อเจ้าอาวาส พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ที่เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก มานานหลายสิบปี เพื่อช่วยวัด ช่วยชุมชน ช่วยกทม.
อนาคต อาคารในกทม. ที่ก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุง ทำตามแบบวัดเล่งเน่ยยี่ ปัญหาน้ำท่วม รอระบายนานๆ ในใจกลางกรุงเทพ จะหมดไป!

Loading