news

4 ปีไผ่แม่แจ่ม รายงานอย่างกระชับ สำหรับคนที่ติดตามและร่วมสนับสนุน “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ในการปลูกไผ่ทดแทนข้าวโพด ช่วง 4 ปีที่ผ่านมานะครับ

▶ ชาวบ้านเริ่มมีรายได้จากการตัดขายลำ และการจ้างงานต่าง ๆ
▶ เกิดจุดรับซื้อไผ่ในพื้นที่
▶ เกิดกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปฯ รับทำเฟอร์นิเจอร์ จำหน่ายลำไผ่และฟากไผ่แช่น้ำยา (สนใจติดต่อ คุณวิชัย โทร. 088-502-1234 หรือ คุณเทว โทร. 082-480-4593 )
▶ พัฒนาทักษะให้ชาวบ้านสามารถขยายพันธุ์ไผ่เองได้ โดยไม่ต้องซื้อกล้าพันธุ์จากภายนอก
▶ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการตลาด ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ (อย่างในคลิปนี้ “โย่ง แบมบู” กูรูไผ่จาก จ.สระแก้ว มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ และ เชื่อมโยงตลาดไผ่แหล่งใหญ่ในภาคตะวันออก)
▶ พื้นที่ปลูกไผ่ทั้งหมดในตอนนี้ ประมาณ 2,000 ไร่ แต่ตั้งเป้าไว้ที่ 20,000 ไร่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมไผ่ในอำเภอแม่แจ่มให้ได้
▶ เป้าหมายสูงสุด ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มโครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส คือ ส่งเสริมให้เกิดระบบวนเกษตรโดยใช้ไผ่เป็นไม้เบิกนำ ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
▶ รายละเอียดต่าง ๆ คลิกดูได้ในคลิปนะครับ
สำหรับคนที่สนใจเป็นพิเศษเรื่องการขยายพันธุ์ไผ่
รอติดตามในคลิปหน้านะครับ
จะเป็นคลิปว่าด้วยเทคนิคและเคล็ดลับต่าง ๆ “อย่างละเอียด” ในสไตล์โย่ง แบมบู

ไผ่ #โรงงานสร้างป่า #ฟื้นดอยหัวโล้น #แม่แจ่มโมเดลพลัส

ขอบคุณ
โครงการสร้างอาชีพจากไผ่เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Loading