สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

ฟังความคิดเห็นของอดีตอาจารย์อาชีวศึกษาปัจจุบัน ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ มจพ….ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอาชีวะน่าจะวิเคราะห์ กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวะ และการบริหารอาชีวศึกษาของชาติได้

Loading

Read More