job

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 12 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 7 – 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

Loading