news

ปาร์ตี้มื้ออร่อยวันหยุดยาว เปลี่ยนสวนในบ้านให้เป็นงานเลี้ยง เปลี่ยนลานบ้านให้เป็น Out Door Party เปลี่ยนห้องนั่งเล่น ให้เป็นมุมปาร์ตี้เล็กๆ แต่หลังมื้อปาร์ตี้ของเรา อาหารเหลือเหล่านั้นจะไปอยู่ที่ไหน?

จึงเป็นที่มาของไอเดียเมนู “Food Waste”เป็นเทรนด์ใหม่สำหรับวันหยุดแบบนี้ที่ได้ร่วมดูแลโลกของเรา

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ ในแต่ละวัน เราแต่ละคนจะสร้างขยะเฉลี่ย 1.14 กิโลกรัม โดย 64% (หรือ 0.73 กิโลกรัม) จะเป็นขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก ขยะอาหาร) ซึ่งท้ายสุดจะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ และถ้าไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม ขยะอินทรีย์เหล่านี้ก็จะถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าชเรือนกระจก ลอยขึ้นชั้นบรรยากาศแล้วก็สร้างผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมตามมา

กางเมนู “Food Waste” มื้ออร่อยที่ไม่ธรรมดาแต่ช่วยกอบกู้โลกด้วยวัตถุดิบที่เหลือทิ้งไม่ใช่แค่ลดการทิ้งอาหารที่เหลือ แต่ยังช่วยประหยัดเงินประหยัดเวลาสำหรับอาหารมื้อใหม่

ลองเปิดประสบการณ์สักเมนูแล้วจะรู้ว่าเมนูอร่อยจากอาหารที่เหลือ คือดินแดนใหม่ของคนทำอาหาร แค่จับนู่นผสมนี่ ก็กลายเป็นมื้ออาหารหน้าตาดี แล้วก็ยังประหยัด ได้ช่วยโลกอีกด้วย

Loading