news

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา Gen Z อย่างต่อเนื่อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอกย้ำการเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษา Gen Z อย่างต่อเนื่อง และในโอกาสนี้ได้รับความร่วมมือหลักสูตรจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเร่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในส่วนของผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพหลังการรักษา ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาด้านการช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทางในการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนด้านสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการลงนามความร่วมมือนี้เป็นการลงนามครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จกับการเปิดหลักสูตรเมื่อ 3 ปีที่แล้ว รวม 4 รุ่น โดยวันนี้ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม รพ.กรุงเทพ และ รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานในการลงนาม พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้งสององค์กร ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามที่จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ (Rehabilitation Aide) ทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและลงมือปฏิบัติจริงในสถานที่และสถานการณ์จริง ได้ใช้ความรู้และเทคนิคที่เรียนมาช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่ต้องการพักฟื้นหลังการรักษาให้ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพอย่างถูกวิธีและกลับมาแข็งแรงกลับสู่สภาวะปกติอีกครั้ง เป็นอาชีพที่บทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสหวิทยาการ (ผู้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพ Rehabilitation Aide) ใช้ระยะเวลาเรียน 3.5 ปี ในปีการศึกษา 2566 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5 แล้ว ท่านที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง https://www.utcc.ac.th/admission/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line official @utcccare | หมดเขต 12 ธันวาคม 2565

Loading