news

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ไปร่วมงาน “การศึกษาไทยสู่อาเซียน” ที่เมืองทองธานี Hall 9

วันนี้ 16 กันยายน 2556 ได้ไปร่วมงาน “การศึกษาไทยสู่อาเซียน” ที่เมืองทองธานี Hall 9 ครับ งานนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ไปจัดบูทเกี่ยวกับ “กรอบคุณวุฒิแห่งชาติยกระดับสู่ประชาคมอาเซียน” ครับ
มีคนให้ความสนใจเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเยอะมาก มีภาคเอกชนหลายท่านได้เข้ามาพูดคุยสอบถามว่ามันคืออะไร มีประโยชน์อย่าง มีสาขาอะไรบ้างที่ทำมาตรฐานอาชีพแล้ว เป็นการชี้ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนเมื่อปีที่แล้วเริ่มเห็นผลแล้ว ที่สามารถสร้างความรู้สึกสนใจของภาคการผลิตได้อย่างดียิ่ง ที่สำคัญมีนักเรียนตัวน้อยๆๆเข้ามาเล่มเกมส์ตอบปัญหาอาเซียนได้รับของรางวัลเป็นแผ่นรองเม้าส์แสดงระดับคุณวุฒิอาเซียนซึ่งสภาการศึกษาจัดเป็นสินน้ำใจให้แก่เด็กๆ อยากฝากให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ให้ความสนใจเอาจริงเอาจังอย่างเป็นระบบเสียที มิฉนั้นจะตามประเทศเพื่อนบ้านไม่ทันนะครับ เอาภาพบรรยากาศในงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

Loading