news

นวัตกรรมเตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ กับนวัตกรรมเตาอบไร้ควันพลังงานหมุนเวียน จากวิทยาลัยการอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ในเวทีค้นหาสุดยอดนวัตกรพลังบวกกับโครงการ ‘Ford+ Innovator Scholarship 2022’ การออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน (Fighting Climate Change with Innovation for a Better World Challenge) ภายใต้การสนับสนุนจากฟอร์ด ประเทศไทย สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Loading