หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรการสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ ตามแบบ ก.ค.ศ. 01 เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.รับรองหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อเสนอขอรับรองจาก ก.ค.ศ.

[dflip id=”2458″ ][/dflip]

Loading