หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรสร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติโครงการ “สร้างนักวิจัยนวัตกรรมรุ่นใหม่แห่งชาติ” โครงการความร่วมมือ ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย (สวพท.), สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (THAI SMEs), มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

[dflip id=”1496″ ][/dflip]

Loading