หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เทคนิคการขยายพันธุ์กุหลาบด้วยการติดตา ของ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

Loading