หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตร ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าในประชาคมอาเซียน ของ สาขาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ตาบลพลวง อาเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

[dflip id=”1544″ ][/dflip]

Loading