ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล เป็นวิทยากรในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแท้ๆ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีที่เป็นโรงเรียนในโรงงาน หรือสถานศึกษาในสถานประกอบการพันธ์แท้

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้ไปเป็นวิทยากรในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแท้ๆ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม โดยเป็นรูปแบบการจัดการศึกษาทวิภาคีที่เป็นโรงเรียนในโรงงาน หรือสถานศึกษาในสถานประกอบการพันธ์แท้  นักเรียนจะเป็นพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการครับ  สถานศึกษาแห่งนี้รับจำนวนนักเรียนจำกัด เพียงห้องละแต่ระละดับชั้นไม่เกิน ๑๐ คน

ขณะนี้มีนักเรียน ๓ ชั้นปี สถานศึกษาแห่งนี้มีอาคารโรงแรม ๓ ชั้น มีห้องปฏิบัติการที่เป็นห้องพัก ๒๓ ห้องครับ อัตลักษณ์ของโรงแรมนี้เป็นโรงแรมแบบบูติคโฮเต็ล ครับ อยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องพักของอาคารโรงแรมครับ นอกจากนี้ยังมีห้องพักที่เป็นอาคารชั้นเดียว อีก ๘ ห้องครับ  เป็นเรื่องท้าทายในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีแบบนี้ครับเพราะเจ้าของโรงแรมต้องใจถึงและสายป่านยาว นักเรียนมีสถานะภาพเป็นพนักงานฝึกหัดนั้น เจ้าของสถานประกอบการต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่นักเรียนด้วยครับ  ถือเป็นมิติใหม่ที่ผมได้ไปวางรากฐานแบบนี้ให้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนแห่งนี้  ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครับ  สถานศึกษาแห่งใดจะจัดการศึกษาแบบนี้บ้าง ยินดีครับและเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ 

     เมื่อวันที่ ๑๖ อากาศดีมากครับ ที่สำคัญได้กินอาหารท้องถิ่น ขนมจีนน้ำซุป มีรูปถ่ายมาให้ดูด้วย อร่อยมากเป็นอาหารที่ถายทอดมาจากประเทศลาว ครับ

Loading