ผลงานฝึกอบรม

ดร.อำนวย เถาตระกูล ได้ประชุมกับ EAS มีประเทศอินเดีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศ EAS

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ช่วงเช้าได้ประชุมกับ EAS มีประเทศอินเดีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มประเทศ EAS ซึ่งคณะของเราได้ประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ ได้ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินร่วมกับ EAS  ที่ต้องนำหลักเกณฑ์มาประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิอาเซียน ครับ  และหลังประชุมงานราชการเสร็จช่วงบ่ายได้ไปร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศสิงคโปร์ ที่สำนักงานสถานทูตไทย และที่โรงแรมอิสตานา ท่านสนใจเรื่องการพัฒนากำลังคนและเรื่องกรอบคุณวุฒิแห่งชาติมากๆ ผมได้บรรยายให้ท่านฟัง ท่านรู้สึกตื่นเต้นที่ประเทศไทยมีกรอบการพัฒนากำลังคน ท่านได้ฝากบอกว่า อยากให้คนไทยสนใจระบบการศึกษาของประเทศมาเลเซีย และการเคลื่อนย้ายแรงงานคนไทยให้มาทำงานที่มาเลเซีย แต่ติดปัญหาเรื่องภาษาสื่อสาร ที่มาเลเซียใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ลูกเล็กเด็กแดงพูดภาษาอังกฤษกันหมดเลย เงินที่มาเลเซียแพงกว่าประเทศไทย 5 เท่า 1 ริงกิต เท่ากับ 5 บาทไทย บ้านเมืองเขาพัฒนาไปมากๆๆๆช่วงเวลา 10 ปี ตึกรามบ้านช่องขึ้นเป็นอาคารสูงสมัยใหม่เต็มพื้นที่ไปหมด แต่ก็เจริญเป็นกระจุกอยู่แต่ในเมืองหลวง เมืองอื่นๆก็ยังเป็นชนบทเหมือนเดิมๆ ยังพัฒนาช้าอยู่เหมือนกัน ครับ ฝากรูปมาให้ดูกันเพลินๆครับ และเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556  เวลา 15.00 น. ครับ

Loading